Fundacja „Gębiczyn” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Aktywni to My!” Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 24 osób, poprzez uczestnictwo w zajęciach realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie. Dofinansowanie projektu z UE: 314.357,00 PLN