4. Działanie o charakterze środowiskowym: Aktywizacja i integracja społeczna


29.11.2018 r. Wyjazd integracyjny- Strzelnica „Tarcza” w Pile. Działanie reintegracyjne zaplanowane zgodnie z założeniami Aktywizacji i integracji społecznej uczestników projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.