Zadanie 4. Działania o Charakterze Środowiskowym: „Aktywizacja i Integracja Społeczna”.

Wycieczka integracyjna Uczestników CIS-u wraz z instruktorami .Strzelnica TARCZA w Pile . Zadanie 4. Działania o charakterze środowiskowym, Aktywizacja i Integracja Społeczna.