Aktualnie realizowane formy wsparcia dla uczestników projektu „Nowe Szanse w Gminie i Mieście Czarnków”

W ramach realizowanego projektu uczestnicy poza wsparciem ze strony specjalistów: psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, a także instruktorów zawodu, organizatora społeczności lokalnej, mogli wybrać i skorzystać z kursów zawodowych, szkoleń , a dla najaktywniejszych również ze staży zawodowych u lokalnych pracodawców. Wyżej wymienione formy wsparcia realizowane i współfinansowane przy wykorzystaniu środków z EFS.