Aktywizacja i Integracja Społeczna- Działanie o charakterze środowiskowym

04 lipca uczestnicy projektu, a także pozostali uczestnicy wraz z kadrą udali się do Kina Światowid w Czarnkowie, w ramach aktywizacji społecznej. Tym razem na animacje „Sekretne życie zwierzaków domowych 2”.