Aktywizacja i integracja społeczna

Uczestnicy projektu wraz z organizatorem społeczności lokalnej oraz pracownikiem socjalnym wzięli udział w wycieczce integracyjnej do Piły na kręgle. Po grze, posiłku grupa udała się na Wyspę, gdzie Pan Mariusz mówił ciekawostki o Pile.