Działanie o charakterze środowiskowym: Aktywizacja i Integracja

Dnia 26.10.2018 roku uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie, kadra CIS oraz specjaliści byli na filmie 7 uczuć w Kinie Światowid w Czarnkowie realizując plan działań reintegracyjnych. Projekt: Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+