Działanie środowiskowe- Spotkanie integracyjne


13.02.19

Zajęcia z udziałem zaproszonych Gości / dziękujemy bardzo za przybycie i akceptację konwencji.  Przygotowane i zrealizowane zadanie przez organizatora społeczności lokalnej we współpracy z pracownikiem socjalnym i instruktorką warsztatu ogrodniczego projektu „Nowe Szanse w Gminie i Mieście Czarnków” , a także na spotkaniu integracyjnym zaangażowano pozostałych instruktorów i oczywiście uczestników   CIS. To był świetny dzień! Można ? Można

 

Projekt „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego