Gazeta „Opłotki”


Fundacja wydaje w miarę uzyskiwanych na ten cel środków gazetę edukacyjną dla dzieci i młodzieży wiejskiej „O!Płotki”, stanowiącą wkładkę do gazety powiatowej „Echa Nadnoteckie”.

Dotąd ukazało się 13 numerów poświęcony innej tematyce (wybieranej przez dzieci i młodzież w czasie „burzy mózgów”).

Co to znaczy kochać?
Czy wojny być muszą?
Czy wiosna to tylko pora roku?
Co to znaczy poziom europejski?
Czy nauka to tylko trud?
Co zrobić z agresją?
O jak odpowiedzialni
Czytać, nie czytać?
Masz marzenia?
Europeistyka na polanie

Na pogody dżdżyste, nasze serca czyste
Zimowe marzenia o wiośnie

Z powodu braku środków finansowych,
gazeta wydawana jest raz na kwartał i ma charakter instruktorsko-metodyczny w zakresie zajęć pozaszkolnych.

Oplotki-2005jesien

ico_pdf_smallGazeta „Opłotki” jesień 2005

 

Oplotki-2006zima

ico_pdf_smallGazeta „Opłotki” zima 2006

 

oplotki_zima08-09

ico_pdf_smallGazeta „Opłotki” zima 2008

 

Oplotki-wiosnalato2009

ico_pdf_smallGazeta „Opłotki” wiosna/lato 2009

 

oplotki_zima2010

ico_pdf_smallGazeta „Opłotki” Zima 2010/2011 – Ekonomia społeczna