Integracja na stateczku.


14.09.2018 r. Dzień integracji społecznej w CIS-ie – Piękne widoki, gry planszowe , grill i upominki dla wygranych. Dziękujemy gościnnej „Marinie”,, Dziękujemy Pani Dorocie i Panu Mariuszowi za sprawną organizację . Mamy nadzieję , że takie dni zbliżają ludzi do siebie . W spotkaniu brali udział uczestnicy projektu „Nowe Szanse w Gminie i Mieście Czarnków” , uczestnicy projektu realizowanego przez GOPS w Czarnkowie „Wykorzystaj Szansę”, pozostali uczestnicy i  kadra CIS. Spotkanie zorganizowano przy wykorzystaniu środków z EFS.