Kursy Zawodowe

W ramach projektu „Aktywni to MY!” uczestnicy zostali skierowani na kursy zawodowe, które są współfinansowane z EFS. Brali udział w kursie elektryka, oraz obsługi kas fiskalnych. Wynika to z aktualnej sytuacji na rynku pracy, z tymi kwalifikacjami lokalni pracodawcy poszukują chętnych pracowników do pracy.