Podstawowe dane


 • Fundacja „Gębiczyn” w latach 1997-2009 utworzyła i  prowadziła ośrodek „Gębiczyńskie Gniazdo”, a w  roku 2010  rozpoczęła realizację wieloletniego projektu „Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej”, objętego w 2011 roku patronatem honorowym przez Marszałka Wielkopolski.

 

 • Cele główne CPKiIS:

fundacja_gebiczyn_2

 • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży wiejskiej w zakresie edukacji, w tym edukacji kulturalnej,
 • przygotowanie dzieci, młodzieży i rodziców do nawyku kształcenia ustawicznego przez całe życie, niezbędnego dla pełnienia nowych ról na wsi.
 • reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 • Dane:

Nr KRS: 000044887

Nr NIP 763-16-62-257

Nr REGON 570316256

 

 • Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie – nr 39 8951 00090008 8617 2000 0010

Data rejestracji Fundacji: 22 kwietnia 1997

 

 • Baza:

fundacja_gebiczyn_3

 • Dom – Gniazdo
 • 2 budynki gospodarcze w przebudowie /budynek „Stara Stajnia” /siedziba CPKiIS/ częściowo wyremontowany oraz  „Galeria na Sianie” – drewniana stodoła z pocz. XX w. po remoncie i przebudowie w 2015 r. z przeznaczeniem na cele edukacyjno-kulturalne/.
 • działka 1,12 ha pod zabudowę
 • tereny rekreacyjne /26 ha/ las, łąki, zagajniki
 • „Europejski Krąg” – stała ekspozycja 28 rzeźb w drewnie
 • Plenerowa pracownia  plastyczna „Art Wiata” z tradycyjnym piecem chlebowym i do    wypalania ceramiki
 • Park” Cztery Pory Roku” ze stałą ekspozycją rzeźb w drewnie, ścieżkami edukacyjnymi, siłownią plenerową oraz stawem  i małą architekturą.

 

fundacja_gebiczyn_4O urodzie siedliska Fundacji, przyciągającego dzieci i dorosłych, decydują duże, malownicze w swojej prostocie przestrzenie z elementami małej architektury, rzeźbami, które nawiązują do wiejskich tradycji,  ale nowoczesnymi są w formie i idealnie wpasowują się w leśny krajobraz. Wszystko to  wraz  z „Domem-Gniazdem” o wnętrzu przytulnym i ciepłym, wypełnionym przedmiotami pochodzenia naturalnego,  decyduje o wyborze działalności w zakresie edukacji humanistycznej z elementami wychowania estetycznego, wiedzy przyrodniczej i kultury, zarówno  tej wysokiej jak i tej , która „uświęca” codzienność. W realizowanych projektach kryje się po prostu „apetyt na życie”, którym organizatorzy działań dzielą się z licznymi uczestnikami. Przekonują ich, z uporem godnym lepszej sprawy, że „nawet codzienność człowieka to wielkie święto”.

Statut Fundacji 2019 r.

Statut Fundacji „Gębiczyn” 2019 rok

 • Statut:

 

STATUT_FUNDACJI

ico_pdf_smallStatut Fundacji „Gębiczyn”