Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej


Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej utworzone zostało przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w roku 2011, jako kontynuacja wcześniejszych działań Fundacji w zakresie edukacji, kultury i integracji społecznej na rzecz środowiska lokalnego – Gminy Czarnków oraz Miasta Czarnkowa, a także powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego i Wielkopolski.

Autorska inicjatywa łączenia działalności placówki na rzecz dzieci, młodzieży oraz dorosłych z reintegracją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym została w 2012 roku objęta honorowym patronatem przez Marszałka Wielkopolski, a w roku 2013 nagrodzona przez Kapitułę Konkursu Pro Publico Bono.

Dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy wsi i miast Wielkopolski, Polski i zagranicy, w tym uczestnicy Centrum Integracji Społecznej, są beneficjentami zrealizowanych dotąd i realizowanych aktualnie projektów, w których szeroko rozumiana kultura stanowi narzędzie do rozumienia świata, podwyższania jakości życia i porozumienia między ludźmi.

/więcej patrz w: sprawozdania roczne i Facebook – Fundacja „Gębiczyn”/