Projekt „Nowe Szanse w Gminie i Mieście Czarnków”

Zajęcia w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie- reintegracja społeczna ( zajęcia teoretyczne) oraz reintegracja zawodowa ( zajęcia praktyczne). Warsztat gastronomiczny, rekracyjno-turystyczny, ogrodniczy, remontowo-budowlany.