Projekty, projekty…


 Trwa realizacja
projektów edukacyjno- kulturalnych  w
Gębiczynie, które uzyskały dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego  oraz  Samorządu Gminy „Czarnków” .  W ramach Projektów  opracowanych przez Fundację „Gębiczyn”  odbywają się zajęcia edukacyjne dla  najmłodszych z nowego cyklu „Z piaskownicy w
wielki świat”. Dzieci otwierają się na nową wiedzę o wybranych krajach,
przyrodzie i jak zawsze trenują pamięć , uwagę i kreatywność .  Gimnazjaliści oprócz zadań rozwijających
pamięć i wyobraźnię  uczą się  technik
wykonywania kolaży z własną fotografią w tle. Nie jest to łatwe zadanie
ponieważ jak na dłoni widoczne stają się ograniczenia wyobraźni, brak kontaktów
ze sztuką , a także brak umiejętności
posługiwania się  różnymi tworzywami
plastycznymi. Atakowani ogromną ilością bodźców w Internecie, telewizji czy w
reklamie młodzi ludzie stają  zagubieni
wobec konieczności dokonywania   wyborów.  Prostota , która jest  pożądanym
determinantem dobrego gustu
przegrywa z eklektycznością i niedbałością o rangę szczegółu.  Zajęcia w pigułce pewnie nie nauczą
wszystkiego , ale z całą pewnością zwrócą uwagę na rzeczy najważniejsze , które
zainteresowani mogą  rozwijać w  procesie nauki przez całe życie.  Najlepsze prace uczestników zajęć plastycznych
będą eksponowane i nagrodzone w  ramach
imprezy kulturalnej „Wieś dla kultury , kultura dla wsi” na zakończenie
wszystkich realizowanych przez Fundację
projektów , w październiku br.
Zapraszamy  wówczas również na
wystawę energetycznych obrazów młodej artystki poznańskiej Bogusławy
Chmielewskiej w remontowanym  budynku
starej stajni  , pokaz  podświetlonych instalacji plenerowych , a
także święto dyni  połączone z degustacją
potraw z tego fantastycznego owocu , odwiecznego  symbolu pomyślności i płodności. W
zajęciach   wiosenno -letnich  uczestniczyły aktywnie dzieci  i młodzież
z  Sarbi, Huty, Czarnkowa, Piły,
Złotowa i Trzcianki, korzystając  z bazy
tworzonej nieustannie  przez
organizatorów. Park „Cztery Pory Roku”, stanowiący część  tworzonego Centrum Praktyk Kulturalnych i
Integracji Społecznej, wzbogacił się o nową instalację plastyczną , która
powstała w ramach ukończonego niedawno pleneru rzeźbiarskiego realizowanego pod
hasłem „Drugie życie  drewna, gliny i
żelaza” .

Młodzież z Liceum Plastycznego im .A. Kenara  po raz pierwszy zetknęła się u nas z nowym
tworzywem plastycznym  i  swoje wizje
musiała  w sensie dosłownym
wykuwać w ogniu i na kowadle.  Dłuta
oczywiście były także  w użyciu. Powstały
interesujące  plastycznie   prace nawiązujące swobodnie do pór roku,
przyrody i człowieczeństwa. Dyskretnie zamknięte między młodymi sosnami   delikatnie
przesyłają  z wiatrem dźwięki
dzwonków i szelesty  liści z   metalu i drewna.

Dzieci i inni zwiedzający
mogą teraz  rozróżnić  szmery
i dźwięki składające się chwilami na prawdziwe koncerty   i to bez dyrygenta, za to z dodatkiem chórku
żab moczarowych.

                Jak
dobrze pójdzie,  to zgodnie z projektami
dotyczącymi infrastruktury  Parku ,
powstanie dodatkowa przestrzeń do zajęć
plastycznych, z tablicami do malowania z natury, w okolicach leśnego
stawu oraz  druga ścieżka edukacyjna
pod  przewrotnym tytułem „Co piszczy  w stawie”.

        W  realizacji wszystkich działań  pomagają uczestnicy Centrum Integracji
Społecznej, a z doświadczeń ,łączących pracę z dziećmi  z działaniami na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,  korzystają
uczestnicy wizyt studyjnych z całej Polski
oraz  z zagranicy/ ostatnio z
Liverpoolu/, którzy licznie odwiedzają
zarówno Centrum Ekonomii Społecznej w Gajewie jak i CPKiIS w
Gębiczynie.  I chyba zostawiają tu
cząstkę  duszy bo zawsze chcą  wracać…