Protokół udzielenia zamówienia 1/CIS/2019

Zamawiający: Fundacja Gębiczyn uprzejmie dziękuje za złożenie ofert w postępowaniu nr 01/CIS/2019 dotyczącym wyboru wykonawcy: Przeprowadzenie kursów dla uczestników Projektu w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na skutek przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę następującego Wykonawcy: Centrum Edukacji … Czytaj dalej Protokół udzielenia zamówienia 1/CIS/2019