Reintegracja społeczna w Centrum Integracji Społecznej


Reintegracja społeczna dla uczestników CIS w Gębiczynie, ma różne wymiary. Dnia 12 lipca na zaproszenie odpowiedział Pan Jarosław Fornal- starszy mechanik okrętowy („chief maszyny”), a także artysta kowal. Uczestnicy z zainteresowaniem słuchali opowieści o pracy, jaką wykonuje zaproszony gość, dowodząc załogą kontenerowców pływających po całym świecie. Dodatkowym walorem spotkania było połączenie dwóch, wydaje się odrębnych światów: starszego mechanika i artysty kowala. Było wiele pytań, ciekawych odpowiedzi, ciekawostek, a także zdjęć i filmów obrazujących chociaż część doświadczeń naszego gościa. Bardzo dziękujemy Panu Jarkowi za poświęcony czas i ciekawą prelekcje.

Cykl spotkań, jaki rozpoczęliśmy z zaproszonymi Gośćmi ma na celu rozbudzanie zainteresowań o świecie, o pracy, jaką z pasją ludzie wykonują, ma znaczącą rolę w reintegracji społecznej a także zawodowej.