Reintegracja społeczna w Centrum Integracji Społecznej


.

Dnia 18 kwietnia uczestnicy Projektu „Nowe Szanse w Gminie i Mieście Czarnków”, a także uczestnicy z poza projektu, kadra, Prezes Fundacji i Kierownik CIS Pan Stefan Wawrzyniak, zaproszeni goście w tym Kierownik GOPS wraz ze swoimi współpracownikami wzięli udział w niezwykle poruszającym spotkaniu integracyjnym. Życzenia, pyszne śniadanie i smakowity kabaret, czyli zwierzęta w „Urzędzie Pracy”- samodzielna praca artystyczna utalentowanych uczestników CIS- z elementami socjodramy.

Dziękujemy zaangażowanym w przygotowanie spotkania integracyjnego, mogliśmy dzięki temu wspólnie przeżywać zbliżające się Święta Wielkanocne, szczególnie warsztatowi gastronomicznemu wraz z instruktorem, za przygotowanie świątecznych potraw, uczestniczkom- które przygotowały kabaret, zaproszonym gościom za to, że zawsze są z nami w tak uroczystych momentach, szczególnie pracownikom GOPS w Czarnkowie, a także Panu Sekretarzowi Gminy Czarnków za niezawodną obecność. Życzymy jeszcze raz zdrowych, pogodnych, pełnych radości świąt.

 

Projekt „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego