Reintegracja społeczna i zawodowa w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie

W projekcie „Aktywni to My” reintegracja zawodowa odbywa się w 3 warsztatach: gastronomicznym, ogrodniczym a także remontowo-budowlanym. Reintegracja społeczna realizowana jest głownie przez specjalistów: psychologa, doradce zawodowego, pracownika socjalnego, a także organizatora społeczności lokalnej.