Rozstrzygnięcie postępowania dot. wyboru instruktora warsztatu ogrodniczego

Zamawiający: Fundacja Gębiczyn uprzejmie dziękuje za złożenie ofert w postępowaniu nr 01/CIS/2019/I dotyczącym wyboru wykonawcy: Wykonywanie zadań nstruktora warsztatu ogrodniczego, architektury, pielęgnacji zieleni i terenów leśnych w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na skutek przeprowadzonego … Czytaj dalej Rozstrzygnięcie postępowania dot. wyboru instruktora warsztatu ogrodniczego