Zajęcia grupowe w Centrum Integracji Społecznej z pracownikiem socjalnym- reintegracja społeczna


Uczestnicy Projektu „Nowe Szanse w Gminie i Mieście Czarnków” podczas zajęć grupowych z pracownikiem socjalnym.

W każdym tygodniu zajęć uczestnicy biorą również udział w zajęciach z pozostałymi specjalistami: psychologiem i doradcą zawodowym.  Uczestnicy mogą korzystać z zajęć grupowych, a także konsultacji indywidualnych. Reintegracja społeczna jest bardzo istotna w realizacji Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego.

Projekt „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego