Zajęcia grupowe w Centrum Integracji Społecznej z pracownikiem socjalnym- reintegracja społeczna

Uczestnicy Projektu „Nowe Szanse w Gminie i Mieście Czarnków” podczas zajęć grupowych z pracownikiem socjalnym. W każdym tygodniu zajęć uczestnicy biorą również udział w zajęciach z pozostałymi specjalistami: psychologiem i doradcą zawodowym.  Uczestnicy mogą korzystać z zajęć grupowych, a także konsultacji indywidualnych. Reintegracja społeczna jest bardzo istotna w realizacji Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego. Projekt „Nowe szanse … Czytaj dalej Zajęcia grupowe w Centrum Integracji Społecznej z pracownikiem socjalnym- reintegracja społeczna