Zajęcia z reintegracji społecznej i zawodowej


Uczestnicy projektu „Aktywni to My!” w ramach projektu korzystają ze wsparcia pracownika socjalnego, który każdego dnia jest w Centrum, aby możliwa była jak najszybsza forma wsparcia indywidualnego oraz grupowego. W ramach zajęć grupowych uczestnicy mają bardzo szeroki wachlarz tematyczny, który zostaje poruszany. Na ostatnim spotkaniu była to profilaktyka uzależnień. Uczestnicy wypełnili kwestionariusz pozwalający ocenić czy posiadają cechy osoby współuzależnionej lub uzależnionej. Była to dodatkowo okazja do poruszenia kwestii związanych z dbaniem o zdrowie, zapobieganiu chorobom, alternatywnego spędzania czasu wolnego. Nie zabrakło również motywacji do dalszego realizowania postanowień IPZS.