Zajęcia świetlicowe


Tygodniowy rozkład zajęć świetlicowych
Zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 20.00.

  • ćwiczenia komputerowe /gry i zabawy edukacyjne -„mistrz klawiatury”/,
  • zajęcia językowe /polski, angielski, niemiecki metodą ćwiczeń pamięci obrazowej/,
  • ćwiczenie czytania ze zrozumieniem,
  • ćwiczenie umiejętności wysławiania i kreatywności,
  • wyrównywanie braków w nauce /konsultacje indywidualne/,
  • zajęcia umuzykalniające /przygotowywanie programów okolicznościowych
    – Teatrzyk „Zielony Gaik”.