Zaproszenie do składania ofert w postępowaniach

Zapytanie numer: 01/CIS/2019/ATM 02/CIS/2019/ATM 03/CIS/2019/ATM 04/CIS/2019/ATM 05/CIS/2019/ATM 06/CIS/2019/ATM 07/CIS/2019/ATM 08/CIS/2019/ATM Zamawiający: Fundacja Gębiczyn zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy: instruktora warsztatu ogrodniczego, gastronomicznego, remontowo-budowlanego, specjalistów: psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, organizatora społeczności lokalnej, a także na wykonywanie usługi transportowej w ramach realizacji projektu: „Aktywni to My!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert w postępowaniach