Zaproszenie do składnia oferty na przeprowadzenia kursu zawodowego: „Gastronomicznego”


Zapytanie numer 03/CIS/2017

Dotyczące wyboru wykonawcy:

Kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników  Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Zapytanie kursy zawodowe

 

umowa kurs gastronomiczny

ulotka projekt CIS