Fundacja „Gębiczyn” jest polską organizacją pozarządową, działającą non profit od roku 1997. Adresatami podejmowanych przez nią działań edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych są dzieci i młodzież oraz dorośli z województwa wielkopolskiego, głównie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Od roku 2010 także osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, z terenu gminy i miasta Czarnków, z którymi w prowadzonym przez Fundację Centrum Integracji Społecznej realizowany jest program reintegracji społecznej i zawodowej.

Jesteśmy przekonani, że nawet jednorazowy udział w zajęciach pozaszkolnych, warsztatach artystycznych czy zawodowych, wystawach, koncertach czy imprezach integracyjnych, w miejscu pięknym i energetycznym, może zachęcić do zdobywania wiedzy bez względu na wiek czy społeczny status. Bywa, że wpływa także na wybory życiowe.

Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej realizuje od roku 2011 ideę integracji społecznej poprzez szeroko pojętą edukację kulturalną, której adresatem pozostają mieszkańcy głównie środowisk wiejskich ale także i miejskich: dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz osoby długotrwale bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym – uczestnicy Centrum Integracji Społecznej.

Centrum Integracji Społecznej CIS powstało w partnerstwie z samorządami powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, gminy oraz miasta Czarnków, ośrodkami pomocy społecznej, Czarnkowską Spółdzielnią Mieszkaniową i Nadleśnictwem Sarbia. Realizuje program reintegracji społecznej i zawodowej poprzez zajęcia warsztatowe (zgodnie ze Statusem Wojewody Wielkopolskiego).

Inicjatywa CPKiIS w Gębiczynie łącząca różne środowiska bez względu na status społeczny i miejsce zamieszkania, jednocząca dzieci i dorosłych wokół idei ekonomii solidarnej oraz celów społeczno – kulturalnych objęta została patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego w lutym 2011 roku.