Realizatorzy projektów


Organizatorami działań, twórcami projektów i głównymi ich realizatorami są fundatorzy –założyciele Fundacji:

 

 • Mgr inż. Stefan Wawrzyniak – wykształcenie wyższe pedagogiczne /UAM/ i techniczne /WOSR/ oraz podyplomowe dziennikarskie /UAM/.

Prowadzi zajęcia ekologiczne, warsztaty dziennikarskie , zajęcia w zakresie ekonomii społecznej, jest kierownikiem CIS , współpracuje z samorządami lokalnymi  i organizacjami pozarządowymi.

 

 • Mgr Alina Wawrzyniak – wykształcenie wyższe pedagogiczne /U Ł/ podyplomowe dziennikarskie/UAM/ uprawnienia teatralne /Kat.I/

Opracowuje scenariusze zajęć, tworzy projekty edukacyjno- kulturalne, pisze i opracowuje materiały prasowe, prowadzi zajęcia warsztatowe w zakresie teatru, kultury słowa, estetyki i in.  Współpracuje z instytucjami kultury, organizacjami społecznymi i Gminną Komisją rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołem Interdyscyplinarnym.

 

Instruktorzy: 

 • Bogumiła Cybulska  –  pedagog, trenerka pamięci, uwagi i koncentracji
 • Magdalena Wiśniewska – Napierała – instruktor zajęć praktyczno- technicznych i plastycznych
 • Dorota Skucińska  –  p.o. kier. CIS, instruktor zajęć resocjalizacyjnych, prowadzenie biura Fundacji, oprawa fotograficzna zajęć
 • Lidia Moska –   intruktor Warsztatu Usług Leśnych CIS, prowadzenie zajęć przyrodniczych dla dzieci
 • Ryszard Banachowicz  –   instruktor Warsztatu Ogrodnictwa , Turystyki i Rekreacji CIS
 • Aldona Skucińska – Instruktor  Warsztatu Gastronomicznego CIS
 • Ryszard Frankus – Instruktor Warsztatu Remontowo- Budowlanego CIS
 • Klaudia Kulik –   intruktor Warsztatu    Ogrodniczego, Usług Leśnych CIS, prowadzenie zajęć przyrodniczych z dziećmi

 

Wolontariusze i współorganizatorzy wybranych przedsięwzięć:

 • Dorota Piechowiak – psycholog
 • Bogna Chmielewska – artystka plastyczka , grafik, ilustratorka książek
 • Jarosław Fornal – artysta kowal
 • Paweł Zajda –  instruktor turystyki i rekreacji, Z-ca Dyrektora MCK w Czarnkowie
 • Jan Pertek –  Dyrektor MCK
 • Stanisław Złotogórski – instruktor jazdy konnej

 

Tłumaczenia (gościnnie):

 • dr Lucyna Krenz – Brzozowska /tłumacz, nauczyciel akademicki/ UAM Poznań
 • dr Joanna Lemańska /fizyk, nauczyciel akademicki/ Anglia Ruskin University