Misja


fundacja_gebiczynNaszą misją jest dzielenie się wiedzą poprzez realizowanie projektów edukacyjno-kulturalnych, wspierających rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci i młodzieży, a także  dorosłych mieszkańców wsi, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na wsi.

Jesteśmy przekonani , że nawet jednorazowy udział w zajęciach pozaszkolnych, warsztatach artystycznych czy zawodowych, wystawach, koncertach  czy imprezach integracyjnych, w miejscu pięknym i energetycznym, może zachęcić do zdobywania  wiedzy bez względu na wiek czy społeczny status, co zwykle wpływa na dokonywanie życiowych wyborów.

AUTORYTET

Ksiądz, poeta Jan Twardowski

  • za wiarę, że zło jest przegrane,
  • za obcowanie z Bogiem i miłość do ludzi,
  • za poważanie trawy … deptanej, niziutkiej…