NASI DARCZYŃCY


W latach 1999-2004:

Ministerstwo Edukacji Narodowej;
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
Komisja Europejska;
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności;
Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”  ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności;
Fundacja im. Stefana Batorego;
Samorząd Gminy Czarnków;
Samorząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego;
DORAMETAL Czarnków;
SANITBUD Czarnków;
SEAKING Poland Ltd. Czarnków;
Bank Spółdzielczy w Czarnkowie;
Bank Zachodni WBK;
KredytBank
oraz inne banki, zakłady prywatne i osoby fizyczne.

W roku 2005:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
Fundacja PZU;
Ministerstwo Edukacji Narodowej;
Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności;
Samorząd Gminy Czarnków;
Samorząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego;
TECHFORM  Ujście
oraz inne zakłady prywatne i osoby fizyczne.

W roku 2006:

Wojewoda Wielkopolski ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej;
Samorząd Gminy Czarnków;
STEICO CZARNKÓW;
PKO BANK POLSKI O/POZNAŃ;
BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE;
oraz inne zakłady prywatne i osoby fizyczne.

W roku 2007:

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności;
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
Wojewoda Wielkopolski ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej;
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego;
Samorząd Gminy Czarnków;
STEICO  SA CZARNKÓW;
BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE;
oraz inne zakłady prywatne i osoby fizyczne.

W roku 2008:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
Kancelaria Prezydenta RP;
Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Protokół Dyplomatyczny;
Samorząd Gminy Czarnków;
PKO BP;
Bank Spółdzielczy w Czarnkowie;
STEICO SA w Czarnkowie;
oraz inne zakłady prywatne i osoby fizyczne.

W roku 2009:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Protokół Dyplomatyczny;
Samorząd Gminy Czarnków;
Stowarzyszenie Małżonek Ambasadorów /SHOM/;
Bank Spółdzielczy w Czarnkowie;
oraz inne zakłady prywatne i osoby fizyczne.

W roku 2010:

Samorząd Województwa Wielkopolskiego /na pierwsze wyposażenie CIS w Gębiczynie/;
Samorząd Gminy Czarnków /na realizację projektu edukacyjno-kulturalnego i wychowawczego oraz na działalność CIS/;
Samorząd Miasta Czarnków /na działalność CIS/;
Stowarzyszenie Małżonek Ambasadorów w Polsce /SHOM/;
oraz inne zakłady prywatne i osoby fizyczne.

W roku 2011:

Samorząd Województwa Wielkopolskiego;
Samorząd Gminy Czarnków /na realizację projektu edukacyjno-kulturalnego i wychowawczego oraz na działalność CIS/;
Samorząd Miasta Czarnków /na działalność CIS/;
Stowarzyszenie Małżonek Ambasadorów w Polsce /SHOM/;
oraz inne zakłady prywatne i osoby fizyczne.

W roku 2012:

Samorząd Województwa Wielkopolskiego  na realizację projektu edukacyjno-kulturalnego;

Samorząd Gminy Czarnków – na realizację projektu edukacyjno-kulturalnego i wychowawczego;

Stowarzyszenie „Nasze Jędrzejewo” na realizację zadania w projekcie partnerskim „Centrum Ekonomii Społecznej w powiecie czarnkowsko-trzcianeckiego”;

Samorząd Miasta Czarnków – na działalność CIS;

 W roku 2013:

MKiDN na remont i przebudowę budynków gospodarczych na cele edukacyjno-kulturalne w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura kultury”;

Samorząd Województwa Wielkopolskiego na projekt w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii (ARiMR);

Wojewódzki Urząd Pracy – na realizację projektu „Nowe szanse w gminie i mieście Czarnków w ramach  POKL 7.2.1;

Samorząd Gminy Czarnków – na realizację projektu edukacyjno-kulturalnego i wychowawczego;

Samorząd Miasta Czarnków – na działalność CIS;

W roku 2014:

Wojewódzki Urząd Pracy – na realizację projektu „Nowe szanse w gminie i mieście Czarnków w ramach  POKL 7.2.1;

Samorząd Gminy Czarnków – na realizację projektu edukacyjno-kulturalnego i wychowawczego;

Samorząd Miasta Czarnków – na działalność CIS;

W roku 2015:

MKiDN – realizację projektu „Remont i przebudowa budynków gospodarczych na cele edukacyjno-kulturalne” w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura kultury”;

ARiMR – realizację projektu w ramach PO „RYBY”;

ROPS w Poznaniu – na realizację projektu ze śr. PFRON;

Samorząd Gminy Czarnków – na realizację projektu edukacyjno-kulturalnego i wychowawczego;

Województwo Wielkopolskie – Depart. Kultury UMWW – na realizację projektu edukacyjno-kulturalnego;

Samorząd Miasta Czarnków – na bieżącą działalność CIS;

Samorząd Gminy Czarnków – na bieżącą działalność CIS;

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie – realizację projektu w ramach PAI.

W roku 2016:

Samorząd Gminy Czarnków – na realizację projektu edukacyjno-kulturalnego i wychowawczego;

Samorząd Miasta Czarnków – na bieżącą działalność CIS;

Samorząd Gminy Czarnków – na bieżącą działalność CIS;

Wojewódzki Urząd Pracy – na realizację projektu „Nowe szanse w gminie i mieście Czarnków” w ramach WRPO 7.1.2