Archiwum


Zaproszenie do składania ofert 02/CIS/2017

Zapytanie numer 02/CIS/2017 Zamawiający: Fundacja Gębiczyn zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym  wyboru wykonawcy:  Na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy dla uczestnika Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Termin składania […]


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/CIS/2017

Zamawiający: Fundacja „Gębiczyn”  uprzejmie dziękuje za złożenie ofert w postępowaniu nr 01/CIS/2017 dotyczącym wyboru wykonawcy: Przeprowadzenie szkoleń, kursów zawodowych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na skutek przeprowadzonego postępowania […]


Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie numer 01/CIS/2017 Zamawiający: Fundacja Gębiczyn zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym  wyboru wykonawcy:  Na przeprowadzenie Szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Termin składania […]


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 10/CIS/2016

Zamawiający: Fundacja „Gębiczyn”  uprzejmie dziękuje za złożenie ofert w postępowaniu nr 10/CIS/2016 dotyczącym wyboru wykonawcy: Wykonywanie zadań organizatora społeczności lokalnej w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na skutek przeprowadzonego postępowania […]


Zaproszenie do składania ofert 10/CIS/2016

Zamawiający: Fundacja Gębiczyn zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym  wyboru wykonawcy:  Ogranizator Społeczności Lokalnej  w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Termin składania ofert: 20-12-2016 Wybór wykonawcy odbywa się zgodnie […]


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 08/CIS/2016

Zamawiający: Fundacja Gębiczyn  uprzejmie dziękuje za złożenie ofert w postępowaniu nr 08/CIS/2016 dotyczącym wyboru wykonawcy: Wykonywanie zadań instruktora warsztatu rekreacyjno – turystycznego w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na skutek […]


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 07/CIS/2016

Zamawiający: Fundacja Gębiczyn  uprzejmie dziękuje za złożenie ofert w postępowaniu nr 07/CIS/2016 dotyczącym wyboru wykonawcy: Wykonywanie zadań instruktora warsztatu gastronomicznego w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na skutek przeprowadzonego postępowania […]


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 06/CIS/2016

Zamawiający: Fundacja Gębiczyn  uprzejmie dziękuje za złożenie ofert w postępowaniu nr 06/CIS/2016 dotyczącym wyboru wykonawcy: Wykonywanie zadań instruktora warsztatu remontowo – budowlanego w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Na skutek […]


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 05/CIS/2016

Zamawiający: Fundacja Gębiczyn  uprzejmie dziękuje za złożenie ofert w postępowaniu nr 05/CIS/2016 dotyczącym wyboru wykonawcy: Wykonywanie zadań pracownika socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Na skutek przeprowadzonego postępowania wybrano […]


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 04/CIS/2016

Zamawiający: Fundacja Gębiczyn  uprzejmie dziękuje za złożenie ofert w postępowaniu nr 04/CIS/2016 dotyczącym wyboru wykonawcy: Wykonywanie zadań pracownika socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Na skutek przeprowadzonego postępowania wybrano […]


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 03/CIS/2016

Zamawiający: Fundacja Gębiczyn  uprzejmie dziękuje za złożenie ofert w postępowaniu nr 03/CIS/2016 dotyczącym wyboru wykonawcy: Wykonywanie zadań doradcy zawodowego w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Na skutek przeprowadzonego postępowania wybrano […]


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 09/CIS/2016

Zamawiający: Fundacja Gębiczyn  uprzejmie dziękuje za złożenie ofert w postępowaniu nr 09/CIS/2016 dotyczącym wyboru wykonawcy: Wykonywanie zadań organizatora społeczności lokalnej w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na skutek przeprowadzonego postępowania […]


Zapytanie nr 08/CIS/2016

Zamawiający: Fundacja Gębiczyn zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym  wyboru wykonawcy: Wykonywanie zadań instruktora warsztatu rekreacyjno – turystycznego w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Termin składania ofert: 20-06-2016 Wybór […]


Zapytanie nr 07/CIS/2016

Zamawiający: Fundacja Gębiczyn zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym  wyboru wykonawcy: Wykonywanie zadań instruktora warsztatu gastronomicznego w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Termin składania ofert: 20-06-2016 Wybór wykonawcy odbywa […]


Zapytanie nr 06/CIS/2016

Zamawiający: Fundacja Gębiczyn zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym  wyboru wykonawcy: Wykonywanie zadań instruktora warsztatu remontowo – budowlanego w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Termin składania ofert: 20-06-2016 Wybór […]


Zapytanie nr 05/CIS/2016

Zapytanie nr 05/CIS/2016 Zamawiający: Fundacja Gębiczyn zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym  wyboru wykonawcy: Wykonywanie zadań psychologa w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Termin składania ofert: 20-06-2016 Wybór wykonawcy […]


Zapytanie nr 04/CIS/2016

Zapytanie nr 04/CIS/2016 Zamawiający: Fundacja Gębiczyn zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym  wyboru wykonawcy: Wykonywanie zadań pracownika socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Termin składania ofert: 20-06-2016 Wybór […]


Zapytanie nr 03/CIS/2016

Zamawiający: Fundacja Gębiczyn zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym  wyboru wykonawcy: Wykonywanie zadań doradcy zawodowego w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Termin składania ofert: 20-06-2016 Wybór wykonawcy odbywa się […]


Zapytanie nr 09/CIS/2016

Zapytanie nr 9/CIS/2016 Zamawiający: Fundacja Gębiczyn zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym  wyboru wykonawcy: Wykonywanie zadań  organizatora społeczności lokalnej w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie w ramach realizacji projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Termin składania ofert: 20-06-2016 […]


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 02/CIS/2016

Zamawiający: Fundacja Gębiczyn  uprzejmie dziękuje za złożenie ofert w postępowaniu nr 02/CIS/2016 dotyczącym wyboru wykonawcy wykonawcy usługi opracowania Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na skutek przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę następującego Wykonawcy: Maciej Perzyński, […]


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/CIS/2016

Zamawiający: Fundacja Gębiczyn  uprzejmie dziękuje za złożenie ofert w postępowaniu nr 01/CIS/2016 dotyczącym  wyboru wykonawcy usługi transportowej w ramach projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Na skutek przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę następującego Wykonawcy: BINEK USŁUGI TRANSPORTOWE PRZEWÓZ OSÓB Radosław Gieremek, […]


Zaproszenie do składania ofert 02/CIS/2016

Zapytanie nr 02/CIS/2016 Zamawiający: Fundacja Gębiczyn zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym  wyboru wykonawcy usługi opracowania Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert: 30-05-2016 Wybór wykonawcy odbywa się zgodnie z zasadą […]


Zaproszenie do składania ofert 01/CIS/2016

Zapytanie nr 01/CIS/2016 Zamawiający: Fundacja Gębiczyn zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym  wyboru wykonawcy usługi transportowej w ramach projektu: „Nowe szanse w Gminie i Mieście Czarnków” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert: 30-05-2016 Wybór wykonawcy odbywa się zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której […]


CZTERY PORY ROKU

Na początku było marzenie – by  łąka pozostała łąką, a las lasem. I tak też się stało. Otwarty niedawno Park „Cztery Pory Roku „ w Gębiczynie, powstał w wyniku zrealizowanego w ramach konkursu Pięknieje wielkopolska wieś przez Fundację „Gębiczyn” projektu, dofinansowanego przez  Urząd Marszałkowski. Takie projekty wyrastają z marzeń o […]

Park Cztery Pory Roku

CO NA WIOSNĘ 2011

Proponujemy Państwu kontynuację zajęć edukacyjno-kulturalnych z cyklu „W poszukiwaniu dobrych zasad” . Tym razem poświęcimy czas na rozmowę o SZACUNKU, który stanowi podstawę wszystkich wartości, niezbędnych do życia godnego i funkcjonowania w każdym społeczeństwie. Materiały do zajęć i uwagi organizacyjne znajdą Państwo w zakładce: PROGRAM- Scenariusze.Jak zawsze będzie czas na rozmowę, zajęcia […]


MY CZŁOWIEK ROKU 2010

„Nie rozpatrujcie rzeczy minionych”, poucza nas Pismo Św., ale jak tego nie czynić, jeśli się zostaje Człowiekiem Roku minionego. Tak to się dziwnie układa, że kiedy społecznik pracuje latami, wykonując trudną pracę „u podstaw”, zmagając się z przeciwnościami i niezrozumieniem środowiska, na rzecz którego działa, z brakiem środków finansowych… to […]


MY-CZŁOWIEK ROKU

Założyciele i organizatorzy działań Fundacji, Alina i Stefan Wawrzyniakowie otrzymali, z woli lokalnych mediów Nagrodę  dziennikarską ,w kategorii „Człowiek Roku 2010”. Dziennikarze Tygodnika Pilskiego, Tygodnika Nowego,Ech Nadnoteckich , wieleńskich Faktów i Telewizji Antserwis, wyrazili w ten sposób uznanie za okazywane ludziom i ich sprawom serce. Wyróżnienie wręczono w czasie  noworocznego […]


WĘDRUJĄCE ALE KINO ODJECHAŁO

Trzy dni z dobrym kinem dla dzieci i młodzieży minęły jak z bicza trzasł. Walizkowa wersja poznańskiego Międzynarodowego Festiwalu Młodego Widza  po raz pierwszy zawitała w terenie i zaistniała właśnie na ziemi czarnkowskiej jako  Pierwszy Festiwal wyjazdowy.  Czarnków stał się na chwilę festiwalowym miastem, a Gębice festiwalową wsią. Może nie […]


Wędrujące ALE KINO!

Centrum Sztuki Dziecka zaprosiło do współpracy Fundację „Gębiczyn”, która jako Organizator Lokalny wraz z samorządem Gminy Czarnków i Miejskim Centrum Kultury partneruje tej świetnej i mądrej imprezie. Wędrujące Ale KINO!  Jest wydarzeniem niekomercyjnym i nieodpłatnym. Zapraszamy, zatem, uczniów ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalistów  do udziału w lekcjach filmowych, a […]


Projekt ‚Wywiedzione z ziemi” nagrodzony

W X edycji Konkursu  „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” gmina Czarnków w partnerstwie z Fundacją „Gębiczyn” wzięła udział już po raz trzeci. Dwie wcześniejsze edycje kończyła znaczącymi wyróżnieniami, tę ostatnią, jubileuszową, sukcesem najwyższym z możliwych: realizowany przez Fundację projekt edukacyjno-kulturalny „Wywiedzione z ziemi” został oceniony […]


WIOSNA 2009

Projekt edukacyjno- kulturalny „GOŚCIU SIĄDŹ POD MYM LIŚCIEM” – dofinansowany przez Ministra Kultury.   Nawiązujący do fraszki „Na lipę” Jana Kochanowskiego projekt zamyka cykl pięciu projektów artystyczno – edukacyjnych, zrealizowanych pod wspólnym hasłem „wywiedzione z ziemi”. Działania projektu skierowane są bezpośrednio do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów wiejskich […]


CO NA JESIEŃ 2008?

Gębiczyńskie Gniazdo wita dzieci, młodzież oraz rodziców po wakacjach i ogłasza zapisy na stałe nieodpłatne, popołudniowe zajęcia edukacyjno-kulturalne w roku szkolnym 2008 – 2009. PONIEDZIAŁKI – Nauka gry na gitarze – godz. 17.30 – 19.oo. Instr. Andrzej Kopaczewski. WTORKI – Ćwiczenia z j.angielskim – od godz. 17.oo /4 grupy/. Lektor […]


KRAJOBRAZ PO PLENERZE

Skończył się plener rzeźbiarski zorganizowany przez Fundację „Gębiczyn” w ramach dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury projektu edukacyjno – kulturalnego „Dla ciała i ducha, czyli chleb z masłem i bułka z miodem”. W wiosennych zajęciach edukacyjnych udział wzięły dzieci ze szkół i przedszkoli w Lubaszu, Trzciance  Połajewie, Młynkowie, Ludomach, Ryczywole, Pile, […]


Chleb z masłem i bułka z miodem…

Pod takim tytułem zmieszczą się nasze tegoroczne zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury, w ramach tego cyklu odbędzie się też plener rzeźbiarski, ale najpierw musimy się dogadać z Zakopiańczykami… A na razie gotujemy z dziećmi zupę chlebową w bardzo nowoczesnym urządzeniu kuchennym, pieczemy maślane bułeczki i […]


PLANY na wiosnę

Złożyliśmy projekty i czekamy na efekty… Jeśli otrzymamy dotacje z różnych źródeł zrealizujemy ciekawe, naszym skromnym zdaniem, zamierzenie edukacyjno- kulturalne. Projekt pt „Czapką, chlebem i solą”  dla dzieci i młodzieży otworzy oczy, uszy i ręce na wszystko co związane jest z chlebem naszym powszednim i… odświętnym . Chlebem dla ciała […]


SUKCES GMINY CZARNKÓW

„GMINA WIEJSKA  PRZYJAZNA DZIECIOM”…       …   Taki honorowy tytuł  otrzymała Gmina Czarnków. na uroczystej Gali Finałowej w Belwederze, w dniu 26 listopada 2007 r. Na zaproszenie Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego  przybyło 14 Wójtów wyróżnionych Gmin wraz z koordynatorami najciekawszych projektów działań na rzecz dzieci i młodzieży wiejskiej.      Do […]


WYSTĄPIENIE NA GALI FINAŁOWEJ W BELWEDERZE

Pani Minister, Panie Komendancie, Szanowni Państwo.  Jeśli powiem, że początki były trudne – będzie to truizm. Jeśli powiem, że bardzo trudne, to i tak wszyscy, którzy podejmują pracę społeczną wiedzą o czym mówię. W takim razie postaram się skupić na entuzjazmie. Tym bardziej, że dzięki cennej inicjatywie Pana Prezydenta mam w tej […]


LISTOPADOWE PRZESŁANIE NA JUTRO

      Tak to już jest, że listopad zmusza nas do refleksji, a jak aura jest taka jak w tym roku, to tym bardziej. Listopad, jaki jest każdy widzi. Nie przestając zatem komunikować się z duchami przeszłości spoglądamy jednak z odrobiną nadziei w przyszłość i nie zapominamy o tych, którzy zapisani […]


JESIENNE DOJRZEWANIE

No cóż, jesień w tym roku krótka i wcale nie taka złota. Szybko liście poleciały z naszych kasztanowców i dębów, ścieląc się po całej posesji. Nie ma czasu na grabienie, bo codziennie nowa grupa żądnych leśnej wiedzy maluchów i starszaków. W zajęciach o jesiennym dojrzewaniu udział wzięły przedszkolaki z Miłkowa, […]


Scenariusze

„GOŚCIU SIĄDŹ POD MYM LIŚCIEM„ – Projekt edukacyjno-kulturalny   „ŚWIĘTOWANIE WIOSENNE„ – scenariusz pozalekcyjnych zajęć edukacyjno-kulturalnych /marzec – kwiecień 2008r./   „WYWIEDZIONE Z ZIEMI„ – scenariusz zajęć edukacyjno-kulturalnych /kontynuacja projektu „Naczynie dla Europejczyka/   „W polu i zagrodzie z wszystkimi w zgodzie” – czyli „L” jak Las, „W” jak Wazon i „E” […]


Gazeta „Opłotki”

Fundacja wydaje w miarę uzyskiwanych na ten cel środków gazetę edukacyjną dla dzieci i młodzieży wiejskiej „O!Płotki”, stanowiącą wkładkę do gazety powiatowej „Echa Nadnoteckie”. Dotąd ukazało się 13 numerów poświęcony innej tematyce (wybieranej przez dzieci i młodzież w czasie „burzy mózgów”). Co to znaczy kochać? Czy wojny być muszą? Czy […]


Zajęcia świetlicowe

Tygodniowy rozkład zajęć świetlicowych Zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 20.00. ćwiczenia komputerowe /gry i zabawy edukacyjne -„mistrz klawiatury”/, zajęcia językowe /polski, angielski, niemiecki metodą ćwiczeń pamięci obrazowej/, ćwiczenie czytania ze zrozumieniem, ćwiczenie umiejętności wysławiania i kreatywności, wyrównywanie braków w nauce /konsultacje indywidualne/, zajęcia umuzykalniające /przygotowywanie […]


Artykuły prasowe

Artykuły prasowe   „Las jest blisko nas” Echa Nadnoteckie VII.2000 „Gwiazdkowe wyciszenie” Echa Nadnoteckie XII.2000 „W Gnieździe” Tygodnik Pilski V.2000 „Ze stolicy…” Gazeta Obornicka XII. 2000 „Debata obywatelska” Tygodnik Nowy I. 2001 „Echo z Gębiczyna” Echa Nadnoteckie II.2001 „Pozostaje ślad” Tygodnik „PASSA”, Ursynów, Mokotów VI. 2001 „Gębiczyn – kraina mlekiem […]


OGŁOSZENIE

Zarząd Fundacji „Gębiczyn” uprzejmie informuje wszystkich rodziców, że przygotowujemy wystawę objazdową pn. „PIĘKNE DZIECI – WIEJSKIE ANIOŁY”. Na zdjęciach przedstawione zostaną dzieci uczestniczące w ciągu ostatnich lat w zajęciach pozaszkolnych prowadzonych w „Gębiczyńskim Gnieździe”   Uwaga! Jeśli ktoś z rodziców nie wyraża zgody na popularyzację wizerunku swojego dziecka, to prosimy […]


JESIEŃ W „GĘBICZYŃSKIM GNIEŹDZIE”

Realizowane projekty   ▐ ”DOBRY DOM” — projekt dofinansowany przez Wojewodę i Marszałka Wielkopolski oraz samorząd Gminy Czarnków, a w nim: ► Zajęcia stałe dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym /tygodniowy program w załączeniu/. ► Zajęcia dla klas i grup szkolnych /wiek dzieci i młodzieży jw./. […]


ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Mowa o miłej imprezie, którą przygotowaliśmy wraz dziećmi, młodzieżą i zaproszonymi gośćmi Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA PROJEKTU „Wywiedzione z ziemi” w części dofinansowanej przez PFDiM oraz z okazji upływającej w tym roku 10 rocznicy założenia i działalności Fundacji”Gębiczyn”. O wszystkim napisały Nadnoteckie Echa i dlatego kronikarz już sobie odpuści. Ale o […]


RYMOWANKA NA DZIESIĘCIOLECIE

Tyle było pięknych chwil, Tyle było ochów, achów, Tyle było nadziei Tyle było strachów Teraz po dziesięciu latach, Trochę nas już łamie w gnatach, Ale uśmiech znów zagości, Przy witaniu nowych gości. Byle tylko tak się stało, By dotacji nie tak mało, Tylko dużo! Dużo więcej Na te nasze cztery […]