O FUNDACJI


Fundacja „Gębiczyn” jest polską organizacją pozarządową, działającą non profit od roku 1997. Adresatami podejmowanych przez nią działań edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych są dzieci i młodzież oraz dorośli z województwa wielkopolskiego, głównie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Od roku 2010 także osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, z terenu gminy i miasta Czarnków, z którymi w prowadzonym przez Fundację Centrum Integracji Społecznej realizowany jest program reintegracji społecznej i zawodowej. Zapraszamy do GALERII