Plany


W związku z dużym zainteresowaniem, z jakim spotykał się program edukacyjny „DOBRY DOM”, wyjątkowo szybko przekroczone zostały możliwości i zasoby Ośrodka „Gniazdo” – zarówno lokalowe jak i finansowe. Stąd konieczność remontu i przebudowy starych budynków gospodarczych: stajni i stodoły, z przeznaczeniem ich na Galerię „Na Sianie”, pracownię plastyczną, muzeum kultury olęderskiej, pracownię komputerową, świetlicę wiejską, salę wystaw, szkoleń i działań integracyjnych oraz kuchnię.

Od lat nie ustają więc starania organizatorów o środki inwestycyjne na realizację projektu rozszerzającego dotychczasową działalność o coraz ciekawsze, wychodzące naprzeciw potrzebom mieszkańców wsi programy. Przede wszystkim takie jak cykl „W poszukiwaniu dobrych zasad”, czy Projekt „Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej”, które poprzez działania edukacyjno-kulturalne, w tym: plastyczne, teatralne, ekologiczne i społeczne wypełni lukę kulturową na wsi, wpływając na rozwój jednostek, zmianę przyzwyczajeń i przełamywanie bierności. Przygotuje dzieci i młodzież do zachowań kreatywnych, a osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do podjęcia wysiłków w celu odnalezienia się na rynku pracy. Funkcją tych programów nadal pozostaje uzupełnianie i rozszerzanie wiedzy zdobywanej w szkole oraz wykorzystywanie mądrości i doświadczeń starszego pokolenia.

W latach 2012-2015:

  1. prowadzono komplementarne działania proekologiczne i prokulturowe uzupełniające programy szkolne oraz programy opieki społecznej wspierające rozwój dzieci i młodzieży wiejskiej oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z funkcją zapobiegania deficytom kulturowym, a co za tym idzie patologiom społecznym.
  2. sukcesywnie zdobywano niezbędne środki na dalszy remont i przebudowę zabudowań gospodarczych przeznaczonych na siedzibę CPK i IS.
    Na lata 2015-2020 zaplanowano:
  3. dokończenie remontu poddasza budynku „Starej Stajni”w celu poszerzenia możliwości działań kulturalno–społecznych z dziećmi i dorosłymi z kraju i zagranicy /wymiana kulturalna z krajami UE/
  4. zdobycie środków finansowych na budynki gospodarcze i ujeżdżalnię dla „Koników Polskich”, co umożliwi prowadzenie hipoterapii oraz naukę jazdy konnej dla dzieci i dorosłych.