Scenariusz na rok 2017


 „Nauczanie wartości to najważniejsze co możemy

                                                                          zrobić dla szczęścia dzieci”

 

 

                                                  RAMOWY SCENARIUSZ

                                   ZAJĘC EDUKACYJNO- KULTURALNYCH,

                                   z cyklu „Z dzieckiem w świat wartości”

 

 

 

Tytuł zajęć :        „ Czysty stół, czyli nowe słowo „pokojowość”

 

Cele zajęć :          1.  Promowanie pozytywnych relacji międzypokoleniowych w rodzinie

/Dziadkowie-rodzice – dzieci/ – jako sposób przeciwdziałania  agresji,

dominacji, przemocy, w rodzinach i w świecie wojen.

 1. Zapoznanie uczestników z symboliką stołu /rodzaje i kształty stołów,

wyrazy pokrewne i pojęcia bliskoznaczne/

 1. Zapoznanie uczestników z definicją słowa „POKOJOWOŚĆ”

Zapoznanie uczestników z rolą stołu, jako miejsca spożywania posiłku,

rozmowy, pojednania, integracji, rozejmu…

 1. Zapoznanie dzieci ze sposobami aranżacji stołów, w zależności od ich funkcji

/zdobienie stołu, ustawianie naczyń, sztućców, książek, przyborów do nauki,

zagrożenia związane z użytkowaniem stołu /

 

Sposoby realizacji celów:

 

 1. Aktywizujące zajęcia warsztatowe, w podziale na grupy:

– Rozmowa  wprowadzająca w tematykę zajęć /pytania  i odpowiedzi

oglądanie ekspozycji  związanej z tematem /

– odczytywanie haseł z zafoliowanych karteczek

– kontakt  z książkami / teksty i ilustracje dotyczące tematu zajęć

– wspólne śpiewanie piosenek lub zbiorowe  czytanie wierszy lub

opowiadań z morałem

– Aranżacja  i a nauka nakrywania do stołu,  teatralizacja ról biesiadników

 

 1. Zwiedzanie ścieżki edukacyjnejCo pełza i hasa po łąkach i lasach”:

                                  –  Zwiedzanie „Kręgu Europejskiego „

–  Wiosna w lesie – zapachy,  kolory i zabawy  rekreacyjne

–  Przejażdżka  wozem konnym  za zgodą rodziców/ ,

spotkanie  ze stadem Koników Polskich.

 

Uczestnicy:

– Uczniowie szkół podstawowych klasy I-III

                                  – Uczniowie klas starszych IV-VII

– Młodzież gimnazjalna /zajęcia w wersji rozszerzonej/

 

Terminy zajęć:         – Zgodnie z wcześniejszymi zamówieniami przez  dyrektorów lub

                                       nauczycieli z poszczególnych szkół

 

 

Godziny zajęć          –   9,30 – 12,30  /z możliwością dłuższego pobytu  na terenie

Parku Cztery Pory Roku, pod opieką nauczycieli/

 

 

Miejsce zajęć:           –  Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej

                                        w Gębiczynie:

 

Budynki „Starej Stajni „ i Stodoły_ Galerii „Na Sianie”

Park : Tipi, ścieżka edukacyjna, siłownia plenerowa „Nad stawem”,

tematyczne, plenerowe  ekspozycje rzeźb : „Pory roku Europejski” i

„Ekoława”, parking leśny

 

Instruktorzy zajęć :

Bogumiła Cybulska – Trener pamięci, uwagi i koncentracji,

Magda Napierała      –  Zajęcia plastyczne i praktyczne

Klaudia Kulik           –  Warsztat Leśny

Mariusz Jasiak          –  Warsztat Rekreacji i Turystyki, /instruktor konie/

Dorota Jęziołowska  –  opiekun, opowieści o konikach w czasie  przejażdżki                                                                                                                              wozem konnym

Dorota Skucińska     –  oprawa fotograficzna

Alina Wawrzyniak    –  scenariusz i moderowanie zajęć,  instruktor teatralny

 

Pomoce do zajęć :

A/ LITERATURA:

 

J.Koźmińska, E. Olszewska      – „Z dzieckiem w świat wartości „

– „Piosenki dla dzieci na każdą okazję”

– „Wiersze dla dzieci na każdą okazję”

 1. Śliwa –  „Dom Polski” Zwyczaje rodzinne
 2. Garcia Sabates –  „Zabawa z bajkami”
 3. Chmielewska – „Trudne słowa”
 4. Kasdepke – „Co to znaczy”
 5. Rusinek                                 –  Wierszyki domowe „
 6. Kordaczuk                            –   Titelituralia” – Muzyczne pigułki dla                                                                                               dzieci /Płyta CD/

B/  INNE:

 

Zafoliowane „TRUDNE SŁÓWKA”  i „DEFINICJE” , ekspozycja ze   stolikami , obrusy, serwetki,

naczynia, sztućce, ozdoby , koce, poduszki ,  świece , wazoniki, itp…

 

 

 

                                                 

Roboczy plan zajęć :

 

 godz. 9, 30 -9,40                    Przyjazd i powitanie uczestników:

–  podział na dwie grupy zadaniowe

–  zapoznanie z tematyką zajęć

 

godz.   9,40 – 10,00                Wspólne śpiewanie lub recytowanie piosenki „Czysty stół”,

nauka refrenu, teatralizacja tekstu .

/Alina Wawrzyniak/   

 1. Grupa uczestników

 

godz. 10,o5-10,45                  Stoliczku nakryj się… Poważne pytania i zabawne powiedzonka,

przy nakrywaniu do stołu:

–  „Stolik”- wierszyk domowy Michała Rusinka

–  „Co to znaczy…” Grzegorza Kasdepke

– Nowe słowo „pokojowość” i zabawa w słowa pokrewne

i bliskoznaczne. Symbolika i historia stołu.                                                                                    /Bogumiła Cybulska, Magda Napierała, Alina Wawrzyniak/                                                   

Godz.10,45 – 11,15                „Niewidzialny motyl” i „trudne słowa, czyli  co na stole i co pod

stołem …”

– O szacunku dla starszych i w co się bawili przy stole

dziadkowie, a w co wnuki.

/Bogumiła Cybulska/

 1. Grupa uczestników

  

 

10,05 – 11, 15                         * Co  słychać  wiosną w świecie drzew ?

*   Dotykanie wiosny: wzrok słuch, dotyk, smak..

*  Ścieżka edukacyjna „Co pełza i hasa po łąkach i lasach”

*   Super fotka  przy Ekoławie i co piszczy w stawie?

*  Krąg Europejski, co po Brexicie?

*  Siłownia „nad stawem”, nie zaszkodzi poćwiczyć

/Klaudia Kulik/

                                                * Koniki Polskie  – na świat przyszły źrebaki ..

/M. Jasiak, D. Jęziołowska /

 

11,15 – 12, 15                          Zmian grup:

I  grupa idzie do Parku

II    „      w Starej Stajni

 

12,15- 12,30                            Grill w tipi

 

12,35                                       Wyjazd uczestników

 

 

                                                                                                                       Oprac. Alina Wawrzyniak